Matteklubben & IT-klubben

- utbildning, materiallåda och lärarhandledning i ett paket!

Matteklubben

- kreativ och kul matematik!

IT-klubben

- kreativt, engagerat och kul!

Annika Faxander och Marie Eneqvist

- erfarna utbildare och uppskattade föreläsare

Matteklubben och IT-klubben

– utbildning, lärarhandledning och materiallåda!

Matteklubben och IT-klubben är två olika “allt-i-ett-paket” för grundskolans yngre åldrar (åk F-3) och fritids där allt ingår – utbildning, materiallåda och en tydlig och genomarbetad lärarhandledning.

  • Lärare och fritidspedagoger får ett pedagogiskt och enkelt material anpassat till aåldersgruppen, där alla övningar har tydlig koppling till läroplanen för grundskolan (F-3) och fritidshemmet.
  • Lärarna får värdefull kompetensutveckling.
  • Skolan visar på engagemang inom viktiga områden; matematik och IT.
  • Barnen tycker att det är roligt och lärorikt.

Då allt är förberett behöver pedagogerna inte ta fram sitt eget material var och en för sig, ingen planeringstid eller tid för inköp behövs – det är redan planerat, packat och klart att användas!

Vi kommer till er, på så sätt kan alla pedagoger vara med och få samma utbildning samt att det blir mer tidseffektivt. Under utbildningen går vi igenom Matteklubbens eller IT-klubbens övningar och vilka förmågor som tränas i respektive övning. Materialet kan sedan användas en eller flera gånger i veckan under en eller flera terminer och för olika grupper av barn, i klassrummet eller på fritids.

Vi kan lova en utbildning med högt tempo som resulterar i en aktivitet på er skola som både barn och pedagoger har stor glädje och nytta av. Efter utbildningen är ni redo att starta upp Matteklubben eller IT-klubben direkt!

Matteklubben finns idag på 250 skolor/fritids runt om i landet och är mycket uppskattat av både pedagoger och barn. Genom Matteklubben får barnen spela, leka och experimentera med matematik så att glädjen och lusten till ämnet hittas. Matematik är ju så mycket mer än att räkna i böcker!

På Matteklubben får eleverna bland annat tillverka och spela sitt eget bråkspel, förstå talmönster genom att bygga med klossar och arbeta med geometriska figurer.

Övningarna i Matteklubbens lärarhandledning är framtagna av Camilla Askebäck Diaz, Marie Eneqvist och Annika Faxander. Mer information om Matteklubben finns under fliken ovan som heter ”Matteklubben”!

Genom IT-klubben vill vi bidra till att öka elevernas digitala kompetens på ett roligt och lekfullt sätt! Alla elever ska få upptäcka att IT och digitala verktyg är både kul, viktigt och användbart.

I handledningen finns färdiga upplägg för till exempel enkel programmering, animering, tipspromenad med QR-koder, appar för digitalt berättande, färdiga spelomgångar i Kahoot och Quizlet Live, levandegöra sagor i 3D och mycket mer. Varje övning är tänkt att pågå ca 1 timme.

Som ansvariga för det pedagogiska innehållet i handledningarna står Camilla Askebäck Diaz och Patricia Diaz, två av Sveriges ledande lärare inom digitalisering.

Mer information om IT-klubben finns under fliken ovan som heter ”IT-klubben”!