Full 2
Full 2
Full 1
Full 1
Full 3
Full 3
previous arrow
next arrow

HUR DET BÖRJADE

Matematik är kul, precis som att dansa, spela gitarr eller fotboll. Så varför inte göra matematik till en fritidsaktivitet? Det var så vi tänkte när vi startade vår första kunskapsklubb 2014, Matteklubben.

Vi visste genast att vår målgrupp är elever i den tidiga skolåldern och därför riktade vi oss till landets fritidshem. Alla elever har rätt till en meningsfull tid på fritids, samtidigt vet vi att situationen är ansträngd för många lärare i fritidshem med stora barngrupper, lite planeringstid och hög personalomsättning. Genom våra kreativa kunskapsklubbar hoppas vi kunna lösa en del av skolans problem och göra skillnad.

Vi har båda en bakgrund inom svenskt näringsliv och vi vet att kunskap är en viktig byggsten i ett samhälle.

Om fler barn tidigt får upptäcka att matematik och it är spänn-ande och roligt tror vi att det leder till att Sverige kan fortsätta att vara ett konkurrenskraftigt land och bidra till en hållbar värld.

Marie & Annika, Grundare av Kunskapsklubbar

MÅLSÄTTNING

Det som är lätt att använda blir också använt. För att underlätta för lärarna erbjuder kunskapsklubbarna en paketlösning som kan användas direkt och om och om igen, såväl på fritids som i klassrummet: en låda med material, praktiska, pedagogiska övningar samt en lärarhandledning. Under åren har kunskapsklubbarna blivit fler och finns nu förutom i matematik även i IT och språk. Även målgruppen har breddats, nu finns kunskapsklubbar för förskola, fritidshem, lågstadium och grundsärskola. Allt material är utarbetat av lärare och har koppling till läroplanerna. Vi hoppas också kunna starta ännu fler kunskapsklubbar framöver, i fler ämnen och för fler grupper. För de huvudmän som vill ta ett ytterligare steg erbjuder vi workshops.

Det ska vara enkelt och roligt att arbeta med kunskapsklubbarna, både för arbetslaget, den enskilda läraren, de elever som redan gillar ämnet och för dem som har större utmaningar. Vi får ofta höra att elever som har svårt för matte plötsligt tycker att det är kul. Efter att ha jobbat med Matteklubben har de upptäckt matematik på ett nytt sätt och fått en helt annan självkänsla. Den responsen ger oss en otrolig kick och är ett fint kvitto på att det vi gör har betydelse. 

KUNSKAPSKLUBBAR

Våra kunskapsklubbar finns idag på ca 450 skolor/fritidshem/förskolor runt om i hela Sverige. Genom spel och lek, problemlösning och roliga klurigheter skapar vi pedagogiska klubbar med koppling till läroplanen som både pedagoger och elever gillar.
För att underlätta för dig som pedagog består våra kunskapsklubbar av en paketlösning som kan användas direkt och om och om igen, på fritids, i klassrummet eller på förskolan. Paketet består av en låda fylld med allt material, praktiska och pedagogiska övningar samt en lärarhandledning. Dessutom är flera av våra klubbar filmade vilket gör att både du som pedagog och eleverna enkelt kan titta på filmerna och se hur de olika övningarna görs.

Läs mer genom att klicka på respektive klubb

TEAM

Annika Faxander & Marie Eneqvist

Grundare, utbildare och föreläsare

Patricia Diaz

Författare och ansvarig pedagog IT-klubben och The English Club

Camilla Askebäck Diaz

Författare och ansvarig pedagog Matteklubben och IT-klubben

sara-150x150

Sara Bruun

Författare och ansvarig pedagog The English Club

Emma Brandberg

Författare och ansvarig pedagog Språkklubben

Södermalmsskolan grundsärskola

Testar och utvärderar våra klubbar för anpassad grundskola

SAGT OM OSS

Catharina Sandberg, förstelärare i fritidshem botkyrka

Kan verkligen rekommendera Matteklubben. Tack för ert besök i Botkyrka. Fritidslärare, pedagoger, klasslärare gav dagen tumme upp.

Catharina Sandberg, förstelärare i fritidshem botkyrka

Kunskapsklubbar
2020-09-06T16:44:01+02:00

Catharina Sandberg, förstelärare i fritidshem botkyrka

Kan verkligen rekommendera Matteklubben. Tack för ert besök i Botkyrka. Fritidslärare, pedagoger, klasslärare gav dagen tumme upp.

Josefine Wising

Jag vill tacka för ett fantastiskt fint jobb ni gjort. Greta har gått från att tycka matematik är tråkigt till att gilla det och inse att hon faktiskt är riktigt bra på det. Jag rekommenderar verkligen denna Klubb med lärande på ett roligt och ”praktiskt” sätt. Lycka till!

Josefine Wising Förälder

Kunskapsklubbar
2020-08-02T13:20:06+02:00

Josefine Wising Förälder

Jag vill tacka för ett fantastiskt fint jobb ni gjort. Greta har gått från att tycka matematik är tråkigt till att gilla det och inse att hon faktiskt är riktigt bra på det. Jag rekommenderar verkligen denna Klubb med lärande på ett roligt och ”praktiskt” sätt. Lycka till!

Fredrik

Min dotter Charlie vill gärna gå nästa termin! Hon tycker det är
jättekul och hon har gjort stora framsteg. Matematik har plötsligt blivit ett roligt ämne. Stort tack till er och alla som är iblandade.

Fredrik Pappa till Charlie

Kunskapsklubbar
2020-08-02T13:20:36+02:00

Fredrik Pappa till Charlie

Min dotter Charlie vill gärna gå nästa termin! Hon tycker det är jättekul och hon har gjort stora framsteg. Matematik har plötsligt blivit ett roligt ämne. Stort tack till er och alla som är iblandade.

Hamnskolan

"Rektor och alla pedagoger på Hamnskolans fritids deltog i Matteklubbens utbildning. Vi var glatt överraskade över hur väl genomtänkt materialet är och enkel att att följa även för den som inte själv är matematikpedagog. Övningarna är mycket pedagogiska och anpassade för att utveckla den matematiska logiska förmågan i samklang med rådande läroplaner. Pedagogerna känner sig väl förberedda att arbeta med de roliga och utmanande övningarna som är roliga för både elever och pedagoger att genomföra. Vi ville inte sluta prova materialet under utbildningen och kursledarna fick kämpa för att få gå vidare till nästa övningsexempel då vi inte ville sluta. Jag rekommenderar varmt detta material och utbildning till den som önskar ett lyft för fritidsverksamheten."

Catrin Freidenvall, rektor Hamnskolan

Kunskapsklubbar
2020-08-09T13:19:00+02:00

Catrin Freidenvall, rektor Hamnskolan

"Rektor och alla pedagoger på Hamnskolans fritids deltog i Matteklubbens utbildning. Vi var glatt överraskade över hur väl genomtänkt materialet är och enkel att att följa även för den som inte själv är matematikpedagog. Övningarna är mycket pedagogiska och anpassade för att utveckla den matematiska logiska förmågan i samklang med rådande läroplaner. Pedagogerna känner sig väl förberedda att arbeta med de roliga och utmanande övningarna som är roliga för både elever och pedagoger att genomföra. Vi ville inte sluta prova materialet under utbildningen och kursledarna fick kämpa för att få gå vidare till nästa övningsexempel då vi inte ville sluta. Jag rekommenderar varmt detta material och utbildning till den som önskar ett lyft för fritidsverksamheten."

Danijela R Bengtsson, rektor Da Vinciskolan

Jag tycker att idén med Matteklubben är lysande! Den inspirerar eleverna till att lära sig mer matematik utanför skolans timplan. Studier och resultat visar att matematikkunskaperna nationellt inte räcker för att möta framtida behov, därför behövs olika satsningar både i och utanför skolan. Lusten till att lära sig, att främja den och hitta den inre motivationen hos varje barn, tycker vi på Da Vinciskolan är viktigt. Vi såg samarbetet med Matteklubben som en möjlighet att erbjuda våra elever ännu mer av detta.

Danijela R Bengtsson, rektor Da Vinciskolan

Kunskapsklubbar
2020-09-06T16:36:05+02:00

Danijela R Bengtsson, rektor Da Vinciskolan

Jag tycker att idén med Matteklubben är lysande! Den inspirerar eleverna till att lära sig mer matematik utanför skolans timplan. Studier och resultat visar att matematikkunskaperna nationellt inte räcker för att möta framtida behov, därför behövs olika satsningar både i och utanför skolan. Lusten till att lära sig, att främja den och hitta den inre motivationen hos varje barn, tycker vi på Da Vinciskolan är viktigt. Vi såg samarbetet med Matteklubben som en möjlighet att erbjuda våra elever ännu mer av detta.
0
Kunskapsklubbar