Matteklubben grundskola & fritidshem

Camilla Askebäck Diaz är vår pedaogog i Matteklubben och den tillsammans med oss som har tagit fram våra övningar och material. Till vardags är hon förstelärare i digitala verktyg samt Ma/NO-lärare på Södermalmsskolan i Stockholm. Utsedd till ”Sveriges Bästa Lärare 2016” av Sydsvenska Handelskammaren och vinnare av Guldäpplet 2019.

Matteklubben finns idag på många skolor/fritidshem runt om i hela Sverige. Genom spel och lek, problemlösning och roliga klurigheter skapar vi en kunskapklubb som både pedagoger och elever gillar. Matteklubben kan hållas både på fritids och i klassrummet vilket skapar ett bra projekt för samverkan mellan skola och fritidshem!

Vad ingår i konceptet Matteklubben?

Lärarhandledning med elva olika övningar där alla övningar har direkta kopplingar till förmågor och det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet. Många av övningarna kan dessutom kopplas till förmågor och det centrala innehållet för grundskolans yngre åldrar (årskurs 1-3). Bläddra gärna i lärarhandledningen för att se ett smakprov.

Materiallåda för hela arbetslaget som kan användas om och om igen. Lådan är anpassad för 16 elever.

Instruktionsfilmer som visar hur de olika övningarna görs. Tanken är att eleverna själva eller tillsammans med pedagog tittar på filmen innan man gör en övning. Eva Funck är vår berättarröst.

Pris 9 500 kr

Tillval — boka vår populära och praktiska workshop som vi genomför på plats och tid som passar er.

”Matteklubben är en succé bland både pedagoger och elever. Vi är så nöjda och inte minst inspirerade av ert material! Varbergs kommun har mycket på gång under vårterminen där Matteklubben står i centrum för vår fortbildning på fritidshemmen.”

Annefrid Svenningsson
Rektor fritidshem och förskoleklass, Bläshammar skola

Tipsa en kollega

Ladda ner mer information

IT-klubben grundskola & fritidshem

Camilla Askebäck Diaz och Patricia Diaz har de senaste åren båda bidragit till digitaliseringen av den svenska skolan på olika sätt. Tillsammans är de pedagogiskt ansvariga för IT-klubben och IT-klubben Förskola och har skrivit lärarhandledningarna till konceptet. De är både mycket uppskattade lärare, föreläsare och författare.

Vi vill att alla barn ska få upptäcka att IT är kul, spännande och lärorikt. Samtidigt vill vi lyfta lärarnas/fritidslärarnas kompetens. Idag handlar en del av den moderna allmänbildningen om att vara digitalt kompetent. Samhället digitaliseras i en rasande fart och nya innovativa tekniska lösningar gör intåg i vår vardag. I den reviderade läroplanen för grundskolan, fritidshemmen och förskoleklassen (LGR11) framgår det att digitala verktyg är en självklar del av undervisningen och att skolans uppdrag är att arbeta med att höja elevernas digitala kompetens.

I lärarhandledningen finns tolv färdiga övningar. Varje övning är utförligt beskriven i punktform och enkel att genomföra. Alla övningar har direkta kopplingar till förmågor och det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet. Många av övningarna kan dessutom kopplas till förmågor och det centrala innehållet för grundskolans yngre åldrar (årskurs 1-3). Exempel på övningar är programmering, animering, arbeta med QR-koder, digitalt berättande och mycket mer.

Materiallåda för hela arbetslaget som kan användas om och om igen. Lådan är anpassad för 16 elever. Lådan innehåller allt praktiskt material som behövs för att genomföra övningarna.

Pris 9 500 kr

Tillval — boka vår populära och praktiska workshop som vi genomför på plats och tid som passar er.

Tipsa en kollega

Ladda ner mer information

Språkklubben grundskola & fritidshem

Emma Brandberg, som har skapat innehållet i Språkklubben, är lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk och har jobbat med språkutbildning på alla nivåer inom utbildningsväsendet.

Språkklubben är ett roligt och kreativt sätt att utveckla och stimulera elevers språkutveckling. Här introduceras det första mötet med bokstäver, alfabetet, ord och rim. Vidare utmanas eleverna språkligt på flera nivåer, alltifrån den trevande nybörjaren till den stilfulla ordkonstnären. Spelen och övningarna i Språkklubben hjälper eleverna att få ett utökat ordförråd med större förståelse för ords betydelse och effekter. På ett roligt sätt utvecklas elevernas kreativa textskapande, deras medvetenhet om skillnader i muntligt och skriftligt språk samt hur de kan använda digitala verktyg för berättande och kommunikation.

Materiallåda för hela arbetslaget som kan användas om och om igen. Lådan är anpassad för 16 elever. Lådan innehåller allt praktiskt material som behövs för att genomföra övningarna.

Instruktionsfilmer som visar hur de olika övningarna görs. Tanken är att eleverna själva eller tillsammans med pedagog tittar på filmen innan man gör en övning.

Lärarhandledning med elva olika övningar där alla övningar är direkt kopplade till läroplanens centrala innehåll och förmågor för fritidshemmet, förskoleklassen, svenska åk 1-3 samt svenska som andraspråk 1-3.

Pris 9 500 kr

Tillval — boka vår populära och praktiska workshop som vi genomför på plats och tid som passar er.

”Vi på Gubbängsskolan har haft förmånen att ta del av Kunskapsklubbars olika utbildningar och tillhörande utbildningslådor. Pedagogerna på fritids har berikats av klubbarnas undervisningsinnehåll, vilket även främjar samverkan skola/fritids utifrån grundskolans läroplan. Våra elever tycker mycket om våra ”klubbar” – Matteklubben, IT-klubben och språkklubben. Jag kan verkligen rekommendera Kunskapsklubbar.”
Josefin Lannemar
Bitr rektor på Gubbängsskolan, Stockholm

Tipsa en kollega

Ladda ner mer information

IT-klubben förskola

Camilla Askebäck Diaz och Patricia Diaz, två av Sveriges ledande lärare inom skolans digitalisering, ansvarar tillsammans med Lisa Wikström, (utsågs till Södertäljes bästa förskollärare 2018), för det pedagogiska innehållet i lärarhandledningen.

Genom IT-klubben Förskola vill vi öka de yngre barnens digitala kompetens på ett roligt och lekfullt sätt. Alla barn ska få upptäcka att IT och digitala verktyg är både viktigt, kul, kreativt och användbart. Vi vill lyfta förskolans kompetens så att man på ett enkelt sätt kommer i gång med programmering och med att använda digitala verktyg.

Vi har färdiga lådor med allt material som man behöver för alla övningar och som är gjorda för en grupp om sex barn. I lådan ingår en lärarhandledning med tydlig koppling till förskolans läroplan.

Lärarhandledningen är indelad i följande områden:
Natur och Miljö
Känslor
Kropp och Hälsa
Matematik och Programmering
Digitalt Berättande

Pris 6 000 kr

Tillval — boka vår populära och praktiska workshop som vi genomför på plats och tid som passar er.

Annika Boork
Rektor, Förskola Kompassen, Timrå

Tipsa en kollega

Ladda ner mer information

Matteklubben grundsärskola

Camilla Askebäck Diaz är vår pedaogog i Matteklubben och den tillsammans med oss som har tagit fram våra övningar och material. Till vardags är hon förstelärare i digitala verktyg samt Ma/NO-lärare på Södermalmsskolan i Stockholm. Utsedd till ”Sveriges Bästa Lärare 2016” av Sydsvenska Handelskammaren och vinnare av Guldäpplet 2019.

”Nu har vi fått ett läromedel som täcker in hela mattekursen – efter våra egna önskemål – det är fantastiskt. Jag känner mig faktiskt lite stolt.”
Per Lövsveden, lärare i grundsärskolan 1-9

Matteklubben Grundsärskola är speciellt framtagen för grundsärskolans årskurs 1-9 och används för elever som läser såväl ämnen som ämnesområden. Paketet består av instruktionsfilmer, en materiallåda och en lärarhandledning med övningar med direkta kopplingar till förmågor och det centrala innehållet från läroplanen för grundsärskolan. Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Lärarhandledning innehåller elva olika övningar. Övningarna har tre nivåer och är markerade med symboler som hänvisar till olika svårighetsnivåer. Tanken med de olika nivåerna är att övningarna ska kunna passa grundsärskolan från 1-9 och kunna anpassas efter elevernas individuella förutsätt-ningar samt att alla elever i gruppen kan arbeta med samma övning.

Instruktionsfilmer visar hur de olika övningarna görs. Tanken är att eleverna själva eller tillsammans med en pedagog tittar på filmen innan man gör en övning. Eva Funck är vår berättarröst.

Materiallådan med allt praktiskt material är anpassad för sex elever och kan användas om och om igen.

Samtliga elever i gruppen kan arbeta samtidigt och tillsammans med materialet oavsett kunskapsnivå.

Lärarhandledningen är framtagen av prisbelönta läraren Camilla Askebäck Diaz och bearbetad av pedagoger från Södermalmsskolans grundsärskola.

Pris 7 000 kr

Tipsa en kollega

Ladda ner mer information

IT-klubben grundsärskola

Camilla Askebäck Diaz och Patricia Diaz, två av Sveriges ledande lärare inom skolans digitalisering, ansvarar för det pedagogiska innehållet i lärarhandledningen.

Framtaget för grundsärskolan årskurs 1-9 och används både för elever som läser ämnen och ämnesområden. Genom IT-klubben grundsärskola vill vi öka elevernas digitala kompetens på ett stimulerande och lärorikt sätt! Alla elever ska få upptäcka att IT och digitala verktyg är både viktigt, kul, kreativt och användbart.

Lärarhandledning med 13 olika övningar. Övningarna har tre nivåer och är markerade med symboler som hänvisar till olika svårighetsnivåer. Alla övningar har direkta kopplingar till förmågor och det centrala innehållet från läroplanen för grundsärskolan åk 1-9. Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Instruktionsfilmer som visar hur de olika övningarna görs. Tanken är att eleverna själva eller tillsammans med pedagog tittar på filmen innan man gör en övning.

Materiallåda för hela arbetslaget som kan användas om och om igen. Lådan är anpassad för 6 elever.

Lärarhandledningen är framtagen av prisbelönta läraren Camilla Askebäck Diaz (utsedd till Sveriges bästa lärare 2016) och Patricia Diaz samt bearbetad av pedagoger från Södermalmsskolans grundsärskola.

Pris 7 000 kr

Tipsa en kollega

Ladda ner mer information

Språkklubben grundsärskola

Emma Brandberg, som har skapat innehållet i Språkklubben, är lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk och har jobbat med språkutbildning på alla nivåer inom utbildningsväsendet.

Lotta Rangne, arbetar sedan 1997 som lärare i Stockholms stad. Lotta är grundskolelärare 1–7 sv/so/en och matematik, samt speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning, och arbetar sedan tre år tillbaka på mellanstadiet i grundsärskolan.

Språkklubben är ett roligt och kreativt sätt att utveckla och stimulera elevers språkutveckling. Här introduceras det första mötet med bokstäver, alfabetet, ord och rim med fokus på fonologisk medvetenhet. Vidare utmanas eleverna språkligt på flera nivåer så att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Med aktiviteterna i Språkklubben får eleverna träna på ord ur olika kategorier som är viktiga i skolan och i vardagslivet. Spelen och övningarna i Språkklubben hjälper eleverna att få ett utökat ordförråd med större förståelse för ords betydelse och användning. I flera övningar utmanas eleverna att berätta muntligt och med hjälp av tecken som stöd. Språkklubben ger goda möjligheter att anpassa och individualisera undervisningen då materialet är flexibelt och mångsidigt. Alla aktiviteter har direkta kopplingar till förmågor och centralt innehåll i den reviderade läroplanen för grundsärskolan, Lgrsär22.

Språkklubben Grundsärskola är framtaget för grundsärskolan årskurs 1-9 och används både för elever som läser ämnen och ämnesområden.

Lärarhandledning med 12 olika övningar. Övningarna har tre nivåer och är markerade med symboler som hänvisar till olika svårighetsnivåer. Alla övningar har direkta kopplingar till förmågor och det centrala innehållet från läroplanen för grundsärskolan åk 1-9. Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Instruktionsfilmer som visar hur de olika övningarna görs. Tanken är att eleverna själva eller tillsammans med pedagog tittar på filmen innan man gör en övning.

Materiallåda för hela arbetslaget som kan användas om och om igen. Lådan är anpassad för 6 elever.

Lärarhandledning är framtagen av Emma Brandberg tillsammans med specialläraren Lotta Rangne. Alla övningar är testade av pedagoger och elever på Södermalmsskolans grundsärskola.

Pris 7 000 kr

Tipsa en kollega

Ladda ner mer information

Workshop

Marie Eneqvist & Annika Faxander är mycket uppskattade föreläsare och har hållt 100-tals utbildningar/föreläsningar runt om i landet.

”Det här var den bästa fortbildningen som jag någonsin har varit på.”
Fritidspedagog på Långhundra skola, Knivsta

Vi kommer till er och håller en workshop, på så sätt kan alla pedagoger vara med och få samma utbildning samt att det blir mer tidseffektivt. Under utbildningen går vi igenom alla övningar och deltagarna får prova en del av övningarna själva. Vi kan lova en utbildning med högt tempo som resulterar i en aktivitet på er skola/fritidshem/förskola/kommun som både elever och pedagoger har stor glädje och nytta av. Efter utbildningen är ni redo att starta upp direkt!

Självklart håller vi även våra utbildningar digitalt!

Varmt välkomna att höra av er för mer information eller för att boka utbildningsdatum!

Tipsa en kollega