Monika Lagerström, förskolechef och rektor på Saltsjö-Duvnäs Montessoriförskola

Monika Lagerström, förskolechef och rektor på Saltsjö-Duvnäs Montessoriförskola

Matteklubben kom till oss med en låda full av roliga matematikspel som vi genast började använda! Innehållet i kursen och i lådan stämde bra överens med läroplanen och blir ett komplement till allt matematikmaterial som vi redan har. På vår Montessoriförskola tar vi gärna in material och idéer från annan pedagogik som vi tycker är givande för barnen.

Monika Lagerström, förskolechef och rektor på Saltsjö-Duvnäs Montessoriförskola

Kunskapsklubbar
2020-09-06T16:41:07+02:00

Monika Lagerström, förskolechef och rektor på Saltsjö-Duvnäs Montessoriförskola

Matteklubben kom till oss med en låda full av roliga matematikspel som vi genast började använda! Innehållet i kursen och i lådan stämde bra överens med läroplanen och blir ett komplement till allt matematikmaterial som vi redan har. På vår Montessoriförskola tar vi gärna in material och idéer från annan pedagogik som vi tycker är givande för barnen.