Danijela R Bengtsson, rektor Da Vinciskolan

Danijela R Bengtsson, rektor Da Vinciskolan

Jag tycker att idén med Matteklubben är lysande! Den inspirerar eleverna till att lära sig mer matematik utanför skolans timplan. Studier och resultat visar att matematikkunskaperna nationellt inte räcker för att möta framtida behov, därför behövs olika satsningar både i och utanför skolan. Lusten till att lära sig, att främja den och hitta den inre motivationen hos varje barn, tycker vi på Da Vinciskolan är viktigt. Vi såg samarbetet med Matteklubben som en möjlighet att erbjuda våra elever ännu mer av detta.

Danijela R Bengtsson, rektor Da Vinciskolan

Kunskapsklubbar
2020-09-06T16:36:05+02:00

Danijela R Bengtsson, rektor Da Vinciskolan

Jag tycker att idén med Matteklubben är lysande! Den inspirerar eleverna till att lära sig mer matematik utanför skolans timplan. Studier och resultat visar att matematikkunskaperna nationellt inte räcker för att möta framtida behov, därför behövs olika satsningar både i och utanför skolan. Lusten till att lära sig, att främja den och hitta den inre motivationen hos varje barn, tycker vi på Da Vinciskolan är viktigt. Vi såg samarbetet med Matteklubben som en möjlighet att erbjuda våra elever ännu mer av detta.