Charlotta Wasteson, förstelärare Simrishamn

Charlotta Wasteson, förstelärare Simrishamn

Utbildning med fantastisk service och hög kvalitet. Det känns mycket effektivt. Man får värdefulla tips på upplägg och eftersom hela arbetslaget är med på utbildningen så det är lätt att tillsammans dra nytta av lärdomarna och planera hur man vill jobba vidare med barnen. Materialet ingår dessutom så det är bara att gå ut i barngrupperna och testa det efter avslutad kurs. Utbildningarna är kopplade till skolans och fritids styrdokument vilket gör att de känns väl genomtänkta. Lekarna/uppgifterna/övningarna som man gör tillsammans med barnen är kul och kreativa och de får naturlig träning i att samarbeta och reflektera kring vad de lärt sig. Jag tänker att det skulle vara kul och bra att även gå på en uppföljning med nya övningar och lekar nästa läsår.

Charlotta Wasteson, förstelärare  Simrishamn

Kunskapsklubbar
2020-09-06T16:38:46+02:00

Charlotta Wasteson, förstelärare  Simrishamn

Utbildning med fantastisk service och hög kvalitet. Det känns mycket effektivt. Man får värdefulla tips på upplägg och eftersom hela arbetslaget är med på utbildningen så det är lätt att tillsammans dra nytta av lärdomarna och planera hur man vill jobba vidare med barnen. Materialet ingår dessutom så det är bara att gå ut i barngrupperna och testa det efter avslutad kurs. Utbildningarna är kopplade till skolans och fritids styrdokument vilket gör att de känns väl genomtänkta. Lekarna/uppgifterna/övningarna som man gör tillsammans med barnen är kul och kreativa och de får naturlig träning i att samarbeta och reflektera kring vad de lärt sig. Jag tänker att det skulle vara kul och bra att även gå på en uppföljning med nya övningar och lekar nästa läsår.