Bläshammar skola

Bläshammar skola

Matteklubben är en succé bland både pedagoger och elever. Vi är så nöjda och inte minst inspirerade av ert material! Varbergs kommun har mycket på gång under vårterminen där Matteklubben står i centrum för vår fortbildning på fritidshemmen.

 

Annefrid Svenningsson Rektor fritidshem och förskoleklass, Bläshammar skola

Kunskapsklubbar
2020-08-02T12:52:22+02:00

Annefrid Svenningsson Rektor fritidshem och förskoleklass, Bläshammar skola

Matteklubben är en succé bland både pedagoger och elever. Vi är så nöjda och inte minst inspirerade av ert material! Varbergs kommun har mycket på gång under vårterminen där Matteklubben står i centrum för vår fortbildning på fritidshemmen.