Språkklubben grundskola/fritidshem

9.500 kr

Materiallåda för hela arbetslaget som kan användas om och om igen. Lådan är anpassad för 16 elever. Lådan innehåller allt praktiskt material som behövs för att genomföra övningarna.

Lärarhandledning med 11 olika övningar där alla övningar är direkt kopplade till läroplanens centrala innehåll och förmågor för fritidshemmet, förskoleklassen, svenska åk 1-3 samt svenska som andraspråk 1-3.