Språkklubben
grundsärskola

7.000 kr

Materiallåda för hela arbetslaget som kan användas om och om igen. Lådan är anpassad för 6 elever. Lådan innehåller allt praktiskt material som behövs för att genomföra övningarna.

Lärarhandledning med 12 olika övningar där alla övningar är direkt kopplade till läroplanens centrala innehåll och förmågor för grundsärskolans läroplan, både ämnen och ämnesområde. Språkklubbens grundsärskola har tagits fram med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten.