Plockepinn
10-pack

1.290kr

Ett klassiskt spel som använder 10-kamraterna vid summering på ett lekfullt sätt. Träna på att räkna ihop en stor poängsumma samt summera ental och tiotal. Ålder, 3+ Antal spelare, 2-4 Spelet innehåller ca 30 rejäla pinnar i trä med trubbig spets samt spelregler med en poängtabell. Pinnarna har olika färg som representerar olika värde. När spelet är slut så används 10-kamraterna för att summera poängen. För färre antal stycken så går spelet att köpa hos t ex Lekolar