Matteklubben grundskola/fritidshem

9.500 kr

• Lärarhandledning med 11 olika övningar där alla övningar har direkta kopplingar till förmågor och det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet. Många av övningarna kan dessutom kopplas till förmågor och det centrala innehållet för grundskolans yngre åldrar (årskurs 1-3). Bläddra gärna i lärarhandledningen för att se ett smakprov.

• Materiallåda för hela arbetslaget som kan användas om och om igen. Lådan är anpassad för 16 elever.

• Instruktionsfilmer som visar hur de olika övningarna görs. Tanken är att eleverna själva eller tillsammans med pedagog tittar på filmen innan man gör en övning. Eva Funck är vår berättarröst.