Matteklubben
För anpassad grundskola

7.000 kr

• Materiallådan med allt praktiskt material, anpassad för sex elever och kan användas om och om igen.

• Lärarhandledning som innehåller 11 olika övningar. Övningarna har tre nivåer och är markerade med symboler som hänvisar till olika svårighetsnivåer. Tanken med de olika nivåerna är att övningarna ska kunna passa grundsärskolan från 1-9 och kunna anpassas efter elevernas individuella förutsättningar samt att alla elever i gruppen kan arbeta med samma övning.

• Instruktionsfilmer visar hur de olika övningarna görs. Tanken är att eleverna själva eller tillsammans med pedagog tittar på filmen innan man gör en övning. Eva Funck är vår berättarröst.