IT-klubben grundskola/fritidshem

9.500 kr

I lärarhandledningen finns 12 färdiga övningar. Varje övning är utförligt beskriven i punktform och enkel att genomföra. Alla övningar har direkta kopplingar till förmågor och det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet. Många av övningarna kan dessutom kopplas till förmågor och det centrala innehållet för grundskolans yngre åldrar (årskurs 1-3). Exempel på övningar är programmering, animering, arbeta med QR-koder, digitalt berättande och mycket mer.

• Instruktionsfilmer som visar hur de olika övningarna görs. Tanken är att eleverna själva eller tillsammans med pedagog tittar på filmen innan man gör en övning.

• Materiallåda för hela arbetslaget som kan användas om och om igen. Lådan är anpassad för 16 elever. Lådan innehåller allt praktiskt material som behövs för att genomföra övningarna.