IT-klubben
förskola

7.000 kr

Genom IT-klubben Förskola vill vi öka de yngre barnens digitala kompetens på ett roligt och lekfullt sätt! Alla barn ska få upptäcka att IT och digitala verktyg är både viktigt, kul, kreativt och användbart. Vi vill lyfta förskolans kompetens så att man på ett enkelt sätt kommer i gång med programmering och med att använda digitala verktyg.

Vi har färdiga lådor med allt material som man behöver för alla övningar (lådan är gjord för en grupp om sex barn). I lådan ingår en lärarhandledning med tydlig koppling till förskolans läroplan.