Målsättning

Det som är lätt att använda blir också använt. För att underlätta för lärarna erbjuder kunskapsklubbarna en paketlösning som kan användas direkt och om och om igen, såväl på fritids som i klassrummet: en låda med material, praktiska, pedagogiska övningar samt en lärarhandledning.
Under åren har kunskapsklubbarna blivit fler och finns nu förutom i matematik även i IT och språk. Även målgruppen har breddats, nu finns kunskapsklubbar för förskola, fritidshem, lågstadium och grundsärskola. Allt material är utarbetat av lärare och har koppling till läroplanerna.
Vi hoppas också kunna starta ännu fler kunskapsklubbar framöver, i fler ämnen och för fler grupper. För de huvudmän som vill ta ett ytterligare steg erbjuder vi workshops.
Det ska vara enkelt och roligt att arbeta med kunskapsklubbarna, både för arbetslaget, den enskilda läraren, de elever som redan gillar ämnet och för dem som har större utmaningar.
Vi får ofta höra att elever som har svårt för matte plötsligt tycker att det är kul. Efter att ha jobbat med Matteklubben har de upptäckt matematik på ett nytt sätt och fått en helt annan självkänsla. Den responsen ger oss en otrolig kick och är ett fint kvitto på att det vi gör har betydelse.