Hur det började

Vår historia Matematik är kul, precis som att dansa, spela gitarr eller fotboll. Så varför inte göra matematik till en fritidsaktivitet? Det var så vi tänkte när vi startade vår första kunskapsklubb 2014, Matteklubben. Vi visste genast att vår målgrupp är elever i den tidiga skolåldern och därför riktade vi oss till landets fritidshem. Alla elever har rätt till en meningsfull tid på fritids, samtidigt vet vi att situationen är ansträngd för många lärare i fritidshem med stora barngrupper, lite planeringstid och hög personalomsättning. Genom våra kreativa kunskapsklubbar hoppas vi kunna lösa en del av skolans problem och göra skillnad. Vi har båda en bakgrund inom svenskt näringsliv och vi vet att kunskap är en viktig byggsten i ett samhälle. Om fler barn tidigt får upptäcka att matematik och it är spännande och roligt tror vi att det leder till att Sverige kan fortsätta att vara ett konkurrenskraftigt land och bidra till en hållbar värld.